Om edb-banden, - Ældre Sagen, Hobro

Tilbage


 

En dør står på klem

 

EDB-BANDEN OPSTÅR

 

Ældre Sagen finder det nødvendigt, at der bliver gjort noget for at også ældre medborgere kan blive klar til, at offent-lige myndigheder i høj grad digitali-seres.

 

Også private virksomheder går over til digitale løsninger. Handel på nettet og netbank er to eksempler.

 

Vores formand udtænker edb-banden, der skal bestå af frivillige, der behersker edb på bruger-niveau.

 

 

SÅDAN FOREGÅR DET

 

Et kursus består af 10 lektioner á 2 timer. Der er 10 kursister på holdet, og der er 4 instruktører på hvert hold.

 

På fortsætterholdet bygger vi videre på de færdigheder, der blev undervist i på holdet for absolut begyndere.

 

Kurset holdes på Hobro Bibliotek, hvor der er en computer til hver kursist. Med 4 instruktører til rådighed kommer man ikke til at vente ret længe på en hjæl-pende hånd. 

 

 

VORES MÅL

 

Det er vigtigt at kunne bruge NemID, så man har adgang til netbank, borger.dk og eboks. E-mail er efterhånden også en nødvendighed.

 

Tekstbehandling, Word, arbejdes der lidt med, og endelig er der søgning og han-del på Internettet.

 

Vores mål er, at alle bliver så fortrolige med en computer, at man ikke er "bange" for at bruge den.

 

Læs mere om betingelse og indhold